Potražujemo za naše klijente više nekretnina u Požegi, okolici i također na Jadranskoj obali i drugim dijelovima Hrvatske. Ukoliko želite brzu i uspješnu prodaju kontaktirajte nas.

Trenutno Potražujemo:

Nekretnine udaljene od Požege 5-20 km sa vrtom ili voćnjakom.

Kvadratura kuće i stanje u kojem se nalazi nije bitno. Poželjno je da cijena bude do 50 000€.

Isto tako potražujemo kuće, stanove, građevinska zemljišta, poslovne prostore na području Požege.

Kako bi mogli što kvalitetnije prezentirati Vašu nekretninu potrebno je da nam stavite na raspolaganje sljedeću dokumentaciju:

  • vlasnički list
  • kopiju katastarskog plana
  • urbanističke uvijete ili izvod iz prostornog plana iz kojeg je vidljivo što je predviđeno za predmetnu lokaciju (ukoliko se radi o zemljištu), lokacijsku ili građevinsku dozvolu
  • detaljni opis nekretnine ( podaci o kvadraturi, tlocrti... )
  • fotografije nekretnine
  • ostale podatke ukoliko ih imate i važni su za predmetnu nekretninu

Izdvojene nekretnine